Hệ thống sàn thương mại điện tử đa quốc gia giúp việc buôn bán phát triển thuận lợi hơn