One Green – Nâng tầm giá trị nông sản Việt thông qua việc sáng tạo ra các loại bánh kẹo đồ ăn vặt heathy ngon miệng !