Sàn thương mai điện tử đa ngôn ngữ đầu tiên tại DNA là cầu nối kinh doanh kết nối sản phẩm dịch vụ hàng hóa giữa các nước DNA